www.furorsniper.cz stops jihad on contact

7mm Remington Magnum - rozbor

Prosinec 2003

Porovnání 7mm Remington Magnum s dalšími 7mm Magnums - Která je lepší ????

Přeložil  
©  Slate &Associates, LLC


Úvod

7mm Remington Magnum není ráže pro chlapečky. Není módní výstřelek, která jiná další zahrnuje Ultra Mags, Short Mags, Short Ultra Mags, Super Short Mags, a další kombinace Super, Ultra, Mega, nebo další extrémní přívlastky. Vloni jí bylo 40 let. Táhne jí na 41 let, a je tak o 12 let starší než autor. Je s respektem zvaná "Uncle 7".
Se všemi těmi novými, vysokooktanovými, super efektními rážemi se zatěžuje naše peněženka, myslel jsem, že by se hodilo malinké porovnání a viděli bysme jak se vyrovnají se zkušenou 7mm Remington Magnum. Budeme objektivně srovnávat rychlosti, energii, a dráhu letu střely, a přidáme objem nábojnice, cenu munice, a cokoliv jiného co můžeme nalézt ke srovnání. Po porovnání, budeme diskutovat nad výsledky a zdali je vhodné odeslat našeho starého "Uncle 7" do věčných lovišť a nahradit ho něčím mladším a silnějším.

Srovnání továrních laborací

Takže srovnáme nějaké tovární laborace různých 7mm Magnums vyskytujících se na trhu. Budeme se zaobírat jen běžnou municí od velkých výrobců. Byly vybrány muničky vyrábějící náboje o stejné váze střely. Tyto laborace jsou v níže uvedeném seznamu. Všechna data jsou údaje uváděné muničkami, nejsou prohnány chronografem. Vaše rychlosti mohou být odlišné od továrních údajů. Nejvíce dat je shromážděno z 24" hlavní, zatímco nejvíce zbraní s 7mm Magnums je vybaveno 26" hlavněmi.

Rychlost a energie továrních laborací

Ráže   Úsťová rychlost       Úsťová energie    
  140 gr. 150 gr. 160 gr. 175 gr. 140 gr. 150 gr. 160 gr. 175 gr.
7mm RM 3250 3110 2950 2860 3300 3220 3090 3180
7mm Weath. 3340 3300 3200 3070 3443 3627 3638 3662
7mm STW 3325 3250 3200 - 3436 3520 3640 -
7mm RUM 3425 - 3200 - 3646 - 3637 -
7mm WSM 3225 3200 2990 - 3223 3410 3176 -
7mm SAUM 3175 3110 2960 - 3133 3221 3112 -

Přednosti a ztráty 7mm Remington Magnum

Ráže   Úsťová rychlost (FPS)     Úsťová energie (Ft.-Lbs.)  
  140 gr. 150 gr. 160 gr. 175 gr. 140 gr. 150 gr. 160 gr. 175 gr.
7mm RM 0 0 0 0 0 0 0 0
7mm Weath. +2.7% +6.1% +8.5% +7.3% +4.3% +12.6% +17.7% +15.1%
7mm STW +2.3% +4.5% +8.5% - +4.1% +9.3% +17.7% -
7mm RUM +5.4% - +8.5% - +10.5% - +17.7% -
7mm WSM -0.8% +2.9% +1.4% - -2.3% +5.9% +2.8% -
7mm SAUM -2.4% 0 +0.3% - -5% 0 +0.7% -

Porovnání propadů střel na 400 yardů. Všechny ráže jsou nastřeleny na 200 yardů.

Ráže   400yd. propad (palce)       Srovnání k 7mm RM    
  140 gr. 150 gr. 160 gr. 175 gr. 140 gr. 150 gr. 160 gr. 175 gr.
7mm RM -16.6 -17.4 -19.4 -21.3 0 0 0 0
7mm Weath. -15.9 -15.1 -16.4 -18.2 +0.7 +2.3 +3.0 +3.1
7mm STW -16.1 -16.7 -15.7 - +0.5 +0.7 +3.7 -
7mm RUM -14.4 - -16.4 - +2.2 - +3.0 -
7mm WSM -16.4 -18.6 -20.8 - +0.2 -1.2 -1.4 -
7mm SAUM -17.7 -19.7 -19.6 - -1.1 -2.3 -0.2 -

V srovnávací tabulce, "+" značí plošší trajektorii, "-" značí více zakřivenou trajektorii
Cena nábojů (z MidwayUSA 20.11 2003)

Srovnání pro náboje se 160 gr. střelou

Ráže

Cena za 20 nábojů. (US$)

% rozdíl od 7mm RM

7mm Rem Mag $32.53 0
7mm Weatherby $51.49 +58%
7mm STW $37.69 +16%
7mm RUM $34.99 +8%
7mm WSM $30.99 -5%
7mm SAUM $32.16 -1%

Srovnání objemu nábojnic

Ráže

Objem nábojnice (gr. H20)

% rozdíl od 7mm RM

7mm Rem Mag 83.2 (W-W) 0
7mm Weatherby 87.5 (Wby.) +5.1%
7mm STW 98.3 (R-P) +18.1%
7mm RUM 111.7 (R-P) +34.3%
7mm WSM 83.0 (W-W) -0.3%
7mm SAUM 75.0 (R-P) -10%

Munice použitá pro srovnání

7mm Remington Magnum

7mm Weatherby Magnum

7mm STW

7mm Remington Ultra Mag

7mm WSM

7mm Remington SAUM

Oficiální nevědecký 7mm Magnum srovnávací Index

K pokusu srovnat všechny dostupné 7mm magnums, jsme přišli s tímto úplně nevědeckým vzorcem. Tento vzorec se pokouší vzít rychlost, výkon, dráhu letu a cenu ke srovnání. Vzorec je následující:
Index = (Rychlost/Objem nábojnice) + (Úsťová rychlost/100) - Dráha letu v 400 yardech - (10x $/rd)

Tento vzorec dává stejnou váhu každému faktoru. Věřte mi, není to založeno na nějaké matematické či vědecké bázi, ale stejně bych radši seděl u televize a sledoval nějaký zápas rugby.


Ráže Rychlost/Objem nábojnice Rychlost/100 Dráha letu v 400 yardech 10x $/náboj Výsledek
7mm Rem Mag 35.46 29.5 -19.4 16.2 29.36
7mm Weatherby 36.57 32.0 -16.4 25.7 26.47
7mm STW 32.55 32.0 -15.7 18.8 30.05
7mm RUM 28.65 32.0 -16.4 17.5 26.75
7mm WSM 36.02 29.9 -20.8 15.5 29.62
7mm SAUM 39.47 29.6 -19.6 16.1 33.37

Diskuse a analýza

Porovnali jsme rychlosti, energii, dráhu letu, cenu a výkon. Pokusil jsem se o ty samé věci, o kterých se můžete dočíst v časopisech o zbraních. O věcech jako je třeba menší zpětný ráz, novota a originalita, Weatherby "Mystique" a pár dalších obchodních triků. Bohužel, nejsem schopen určit jak kvalitní tyto informace jsou.
7mm Remington SAUM se zdá být v čele, má velký základ v excelentním výkonu. 7mm Remington Ultra Mag je přeceněna, protože má malý výkon. 7mm Weatherby je nejvýkonnější do doby než zjistíš cenu Weatherby tovární munice. 7mm Remington Magnum skončila ve středu pole, je téměř totožná s 7mm WSM.
Po analýze tovární munice, zjistíte, že jejich vlastnosti se zlepší přebíjením. 7mm STW, 7mm Rem Mag a 7mm RUM můžou být vylepšeny přebíjením, zatímco ostatní ráže už jsou na horní hraně maxima co z nich továrny dostali. Všechny ráže budou levnější po přebití a mám pocit, že 7mm Weatherby může povyskočit v žebříčku. A dodatečněje můžeme všechny srovnat se stejnýma střelama, aby srovnámí bylo více konzistentní.
Věřím, že pro lovce jezdící na safari je daleko vhodnější standardní ráže. Zbraň pro kterou neseženou odpovídající munici je k ničemu. Šance, že se to stane je malá, ale Mr. Murphy nikdy nespí.
Mám přidat nebo ubrat na rychlosti? Při střelbě na dlouhé vzdálenosti určitě přidat na energii a plošší dráze letu střely. Ve skutečném světě jsou všechny uvedené ráže dostatečně výkonné k lovu zvěře. Pro lov těžke zvěře na velké vzdálenosti jako jsou třeba jelen, los, eland, kudu nebo wildebeest, mohou být nějaké výhody, ale stejně je víc určující umění střelby na velké vzdálenosti.

Pro novější Magnums

Proti novějším Magnums

Příště budeme srovnávat věci ohledně přebíjení a uvidíme jak si s tím tyto ráže vyrovnají. Abych byl čestný, nejsem si jist, že si mezi nimi špatně vyberete.
Stále budu věrný "Uncle 7", ale nemyslím si,že se můžete zmýlit v jakékoliv jiné. Do té doby, držte se střílení a ochraňujte se.
HOME    RSS